Kunder

Studieförbunden – Arena skolinformationNatur & Kultur – Skärgårdsstiftelsen – Dagens Nyheter – Vetenskapsrådet – Nobelmuseet – Utbudet – Riksbanken – Robert F. Kennedy Center for Justice & Human Rights – Medlingsinstitutet – Naturskyddsföreningen – Habilitering och Hälsa Stockholms läns landsting

Uppdrag

SOL NOVA GEOGRAFI 7–9
Kund: Natur och Kultur
Författare till SOL NOVA GEOGRAFI åk 7-9. Ett läromedel för grundskolans årskurser 7–9, textförfattare till grundbok och lärarhandledning. 

DIGITALISERINGENS PÅVERKAN PÅ ARBETSLIVET
Kund: Arena skolinformation
Författare och pedagogisk utvecklare av ett häfte och två filmer om digitalisering och arbetslivet.
Målgrupp: Elever på gymnasieskolan.

SAMTALSKORT OM DEMOKRATI
Kund: Studieförbunden
Författare och pedagogisk konsult till spel och frågekort om demokrati till projektet #vimåsteprata
Målgrupp: Deltagare i studieförbund och folkhögskolor

UTBILDNINGSPLATS SKÄRGÅRDEN
Kund: Skärgårdsstiftelsen
Författare till arbetsmaterial och pedagogisk konsult till fyra utbildningsplatser i skärgården.
Målgrupp: Elever på grundskolan.

SOL 4000 GEOGRAFI 7–9
Kund: Natur och Kultur
Författare till revidering av SOL 4000 GEOGRAFI åk 7-9. Ett läromedel för grundskolans årskurser 7–9, textförfattare till grundbok och lärarhandledning. 

FEM FILMER OM ARBETSLIVET 
Kund: Arena skolinformation. 
Författare och redaktör till lärarhandledning till fem filmer om arbetslivet. 
Målgrupp: Elever på gymnasieskolan.

KOLLA PENGARNA!
Kund: PRIME/Riksbanken
Författare och rådgivare till elevaktiviteter till de nya sedlarna. 
Målgrupp: Elever på grundskolan.

SCHYST RESANDE
Kund: Nätverket Schyst resande.  
Redaktör, textbearbetning samt författare till häfte och lärarhandledning till ett material om hållbart resande. 
Målgrupp: Elever på gymnasieskolan.

SKRATTURNÉNS METODMATERIAL
Kund: Clowner utan gränser
Rådgivare till metodmaterial för Clowner utan gränsers skratturné. 
Målgrupp: Elever på grundskolan.

LÖN FÖR MÖDAN
Kund: Medlingsinstitutet 
Projektledare, redaktör samt skribent till Lön för mödan, ett material om arbetsmarknaden och lönesättning på den svenska arbetsmarknaden. Ett häfte och två lärarhandledningar (gymnasiet och högstadiet). 
Målgrupp: Elever på gymnasieskolan och högstadiet.

ENTREPRENÖRSKAP – EN PRAKTISK HANDBOK
Kund: Arena skolinformation
Idéutvecklare och textförfattare tillsammans med spelkonstruktören Anna-Karin Linder. Handboken är fylld av övningar och aktiviteter som elever kan använda för att tränas sina entreprenöriella förmågor. 
Häftet har trycks i över 200 000 exemplar. 
Målgrupp: Högstadiet och gymnasieskolan.  Även en föreläsningsturné. 

FEM FILMER OM RIKSBANKEN 
Kund: Riksbanken
Författare och övningskonstruktör till studiematerial till Fem filmer om Riksbanken.
Målgrupp: Elever på gymnasieskolan. 

VALET 2014 – ETT STUDIEMATERIAL TILL DN:S SKOLBUSS
Kund: Dagens Nyheter
Författare och övningskonstruktör till studiematerial till DN:s skolbuss. 
Målgrupp: Förstagångsväljare på gymnasieskolan. 

DJURFÖRSÖK – ETT UTBILDNINGSMATERIAL
Kund: Vetenskapsrådet, djurförsök.info
Författare till elevaktiviteter och lärarhandledning till ett material om djurförsök.  
Målgrupp: Elever på gymnasieskolan. 

SPEAK TRUTH TO POWER
Kund: Robert F. Kennedy Center for Justice & Human Rights
Ett internationellt projekt om kampen för mänskliga rättigheter.
Författare till utbildningsmaterialet för den svenska upplagan tillsammans med Mats Andersson.
Målgrupp: Elever på högstadiet och gymnasieskolan.  Även en föreläsningsturné för lärare.

EKOSYSTEMTJÄNSTER – VAD NATUREN GÖR FÖR DIG
Kund: Naturskyddsföreningen
Pedagogisk konsult och textförfattare
Ett grundskolematerial om ekosystemtjänster, innehåller lärarhandledning, elevövningar och ordlista.  
Målgrupp: Elever på grundskolan.

BOKEN FÖR DIG OM ADHD
Kund: Habilitering och Hälsa Stockholms läns landsting 
En läsebok och en arbetsbok om ADHD för barn.
Redaktör och pedagogisk konsult för grundboken och arbetsboken. Materialet används utbildningar av ADHD-center i Stockholm. 
Målgrupp: Elever mellan 12–14 år med ADHD 

DN SKOLA
Kund: Dagens Nyheter
Tre teman publicerade mellan 2010–2011; Valet, Klimatet, Europa
Varje tema innehöll ett antal uppdrag som eleverna arbetade med för att sedan publicera sina texter på DN Skola.
Pedagogisk konsult och textförfattare till övningar och uppgifter. 
Målgrupp: Elever på grundskolan.