Om

Ludvig Myrenberg
Ludvig Myrenberg

Det är jag som driver Lärobyrån
Legitimerad lärare, samhällsorienterande ämnen, examen 1994.
Förstelärare på Franska skolan.  
Läromedelsförfattare, pedagogisk konsult sedan 2001. 
Förlagsredaktör med många års erfarenhet från läromedelsförlag så som Bonnier Utbildning, Liber AB och Natur och Kultur.