Tjänster

Råd och konsultation
Behövs ett nytt utbildningsmaterial för skolan?
Handlar det om att uppdatera och anpassa ett befintligt skolmaterial till kursplaner i LGR 11 eller GY 11? 
Lärobyrån kan ger råd, tips och förslag på åtgärder. 

Från idé till färdigt material
Vi kan medverka i hela processen från idé till färdigt utbildningsmaterial. 
Det kan handla om att vara med och formulera projektets mål och hur projektet ska planeras och läggas upp, för att sedan vara delaktig i produktionen fram till färdig produkt.  

Bearbetning och redaktionella tjänster
Lärobyrån hjälper gärna till med textbearbetningar och andra redaktionella tjänster på olika nivåer och i olika typer av texter.